2006 m. kovo 7 d.

Jonosferos institutas


Taip vadinasi vietovė, kur šie mieli gyvuliukai.