2009 m. gruodžio 28 d.

2009 m. gruodžio 26 d.

2009 m. gruodžio 25 d.

2009 m. gruodžio 23 d.

2009 m. gruodžio 21 d.

2009 m. gruodžio 20 d.

Speigas ant kalno


Jaromiras nebūtų savim, jei neužveštų į Ještedą.