2006 m. balandžio 1 d.

Smėlynai prie IliGelezine jurta