2007 m. rugsėjo 29 d.

Moika


IMG_9653 Moika, originally uploaded by jsx3232.

Moika ir arklidžių kampas

Tiltukai


IMG_9641 Bridges, originally uploaded by jsx3232.

Arklidės


IMG_9692 Royal stables, originally uploaded by jsx3232.

Trumpai Pitery


IMG_9609 Fontanka, originally uploaded by jsx3232.

2007 m. rugsėjo 2 d.

Žygis KZ

IMG_9304 Chelek Čiliko tiltas. Labai smagu sėdėti ant jo ir braukti kojomis per lekiantį vandenį.
IMG_9368 Charin Čaryno uolos iš viršaus. Matosi keliukas į apatinę aikštelę.
Buvo perkeltos išeiginės dėl konstitucijos šventės, tai su Audrone, Simu, Tomu ir mano bendradarbe Agnieška išvažiavom dar ketvirtadienį vakare. Bevažiuojant buvo perdaryta žygio programa ir vietoj Turgeno nuvažiavom tiesiai link Malybajaus, kur kitą dieną vyko valtininkų treniruotės. Pakeliui sustojom Baiseito bazaro restorane patiekalų paragauti. Sukirtom po porą palačkų, naujokams įpylėm po burnelę degtinės dezinfekcijai. Čiliko stovyklą įsikūrėm po mažesniuoju medžiu, nes ten mažiau girdisi upės triukšmas. Paplaukiojom ir mes, nors buvo ir šiek tiek baisu, nes prieš savaitę toj vietoj keli apsivertė ir prigėrė. Vakare pervažiavom prie Bartogajaus, pakeliui sustodami pavalgyti Kokpeko jurtoj. Buvo juokinga, kai mergaitė ant kelių atnešinėjo maistą. Matyt taip reikia. Buvo šilta, didelė raudona pilnatis atsispindėjo Bartogajaus vandeny. Miegojom po atviru dangumi. Iš ryto išleidom Tomą ir Simą su dviračiais per Asy ir sutarėm juos vakare nuo 8 sutikinėti prie Turgeno, toj vietoj, kur prasideda status pakilimas ir takas prie didžiojo krioklio. Nors jau rugsėjo mėnuo, diena buvo labai karšta ir prie Čaryno net nesinorėjo daug laipioti uolomis. Vakare nuo 7 pradėjom laukti bernų nusileidžiant. Apie vidurnaktį prasidėjo lietus su žaibais, bet greitai liovėsi. Teko persikelti į mašiną. Apie 3 val. nakties pasidarė aišku, kad vaikinams nutiko bėda ir kad reikia grįžti į miestą ir organizuoti paiešką su visureigiu. Paryčiais buvo prižadintas Rolandas dar visas linksmas ir su jo mašina išvažiavom atgal į kalnus gelbėti dviratininkų. Kuldžinkos kely visada daug judėjimo ir visokių pakeliui kliūčių. Šįkart teko atsikalbinėti tokiam baursakiškos išvaizdos policininkui. Sakė, kad dievas viską mato ir todėl paleido be kyšio. O šiaip tai skubėjom ir jaudinomės be reikalo. Isyke sutikom vieną iš dviratininkų, kuris jau ieškojo mūsų: apie pirmą nakties pravažiavo pro mus su kažkokiu susistabdytu džipu ir tamsoje nepamatė sutartoj vietoj stovinčios mašinos. 
Turgelis Turgelis Malovodnoje.

Sofos


Lounge, originally uploaded by jsx3232.

Herring


Herring, originally uploaded by jsx3232.

Silkių parduotuvė Amsterdame