2006 m. birželio 5 d.

Kelionė per Kazachstaną

Geras kelalis
Gerai sukratė. Turbūt todėl kelionės įspūdžiai dar nesusigulėjo.
Atrinkti iliustracijų iš beveik pusantro tūkstančio irgi nelengva.
Gyvuliai
Turkistanas
Vartai
merginos
Kelalis