2006 m. spalio 30 d.

Uraganai ir kiti nemalonumai

Sninga. Vėjai jau aprimo. Telefoną vietinį jau turiu. Butą irgi. Gražiam name Petrogrado saloj.