2010 m. gegužės 31 d.

Paribiai
Irako pašonė. Fenas pučia iš dykumos, vaikai degina mašinas, sunkvežimių eilės. Tipiniai paribiai.